Kluizen

Wij bieden verschillende soorten kluizen voor de bescherming van uw geld, belangrijke papieren, back-ups van digitale gegevens en andere zaken, tegen brand en diefstal.

De verschillende beschikbare kluizen zijn:
• Wapenkluizen - Wapens en munitie separaat opbergen
• Afstortkluizen - Veilig afstorten van kasgeld, sleutels en waardevolle spullen
• Vloerkluizen - Aan het zicht onttrokken, voorzien van inwerpkokers met antihengelsysteem
• Datakluizen - Speciaal ontwikkeld voor de opslag van magnetische en digitale informatiedragers
• Brandkasten - Te onderscheiden in brandwerend, inbraak werend, of een combinatie van beiden